Header Ads

Bumerang - Yazarkafe

Sayısal Loto Hesaplayıcı Yapımı

Böyle Bir Form Oluşturalım:

Public Class Form1
Private Sub Belirle_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Belirle.Click
Dim sayilar(5) As Integer 'sayısal lotoda 6 sayı üretildiği için 6 elemanlı dizi oluşturuldu.
Dim rsayi, sayac As Integer
sayac = 0
While sayac < 6 'sayac 6 dan küçük olduğu zaman
rsayi = Int(Rnd() * 49 + 1) '1 ile 49 arasında rastgele sayı üretiliyor
If (Array.IndexOf(sayilar, rsayi) = -1) Then 'dizinin içinde aynı sayı yoksa
sayilar(sayac) = rsayi 'üretilen rastgele sayiyi dizinin sayac kaç ise o elemanına ata
sayac = sayac + 1 ' sayacı bir artır
End If
End While

Array.Sort(sayilar)
Label1.Text = sayilar(0) 'label1 e sayilar dizisinin 1.elemanını yaz
Label2.Text = sayilar(1) 'label2 e sayilar dizisinin 2.elemanını yaz
Label3.Text = sayilar(2) 'label3 e sayilar dizisinin 3.elemanını yaz
Label4.Text = sayilar(3) 'label4 e sayilar dizisinin 4.elemanını yaz
Label5.Text = sayilar(4) 'label5 e sayilar dizisinin 5.elemanını yaz
Label6.Text = sayilar(5) 'label6 e sayilar dizisinin 6.elemanını yaz
End Sub
End Class

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.